بالا

انجمن تخصصی سازه برتر


انجمن سازه برتر

سایت تخصصی مهندسی عمران و معماری

تبلیغات در انجمن سازه برتر
امتیاز موضوع:
 • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
مقاوم سازی فونداسیون در ساختمان
#1
مقاوم سازی فونداسیون


راهکارهای مقاوم سازی فونداسیون (شالوده) و پی
معمول‌ترین موارد آسیب‌پذیری فونداسیون و پی به قرار زیر است:
الف- آسیب‌پذیری فونداسیون 
 

 
وجود نیروی کششی بلند کننده
– عدم کفایت ظرفیت خمشی یا برشی (برش خمشی یا برش سوراخ کننده) مقطع پی
– تهاجم مواد شیمیایی مضر موجود در خاک و آب زیرزمینی به بتن پی
– عدم کفایت مقاومت جانبی برای تحمل نیروهای جانبی وارد بر پی
– وجود نیروی فشاری یا کششی
بیش از ظرفیت سازه‌ای در شمع ها
ب- آسیب‌پذیری فونداسیون 
– وقوع تنش فشاری بیش از ظرفیت باربری پی در زیر فونداسیون
– وجود نیروی فشاری یا کششی بیش از ظرفیت ژئوتکنیکی سازه‌ای در شمع‌ها
– وجود نشست‌های زیاد و غیرقابل قبول در پی
– وجود پتانسیل روانگرایی، ماسه سریع و تورم در خاک زیر فونداسیون
– عدم پایداری ساختگاه سازه، مخصوصاً برای ساختمانهایی که بر روی زمینهای شیبدار احداث شده‌اند.
روند مطالعات ارزیابی شرایط پی و شالوده شامل موارد زیر می‌باشد:
– تحقیق اسناد و بایگانی مدارک طراحی ساختمان برای گزارش مکانیک خاک
– بررسی خاک‌ها در قالب نمونه‌گیری و انجام آزمایشهای مرتبط، اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی و میزان فشار آب      حفرهای
– برآورد ابعاد پی ساختمان و شالوده دیوارها. در صورت لزوم بعضی از پی ها تحت گمانه‌زنی قرار گرفته و در این گمانه‌ها میزان زوال مصالح را بررسی می‌کنند.
– بررسی آثار نشست پی شامل شکل‌گیری ترک‌ها و کج شدن دیوارها، برآمدگی مناطق مجاور و مسیرهای قائم و افقی پی
– کسب اطلاعات لازم از هندسه، پیکربندی و نقشه‌های اجرایی ساختمان و شالوده و بارگذاری
– مدل‌سازی و تحلیل
– ارزیابی
– ارائه طرح مقاوم سازی شالوده
مشکلات بهسازی فونداسیون
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، علاوه بر هزینه بالای بهسازی پی، این کار در زمان بهره‌برداری از ساختمان، بسیار مشکل است.
در هنگام مقاوم سازی پی ها، با مشکلات زیر روبرو هستیم:
۱- لزوم تخلیه کلیه و یا قسمتی از فضاهای طبقه همکف یا زیرزمین جهت مقاوم سازی پی
۲- تخریب دال کف زمین در داخل ساختمان و سنگ فرش بیرون از آن
۳- فضای بسیار محدود در طول عملیات مقاوم سازی به علت وجود پایه‌ها و تکیه‌گاههای موقتی جهت مقاوم سازی پی
۴- ارتفاع محدود برای تجهیز ساختمان
۵- صدا و لرزش‌های ساختمان
انواع راهکارهای رفع عیوب فونداسیون   
برای رفع موارد عیوب پی می‌توان از راهکارهای مختلفی به صورت مجزا و یا در ترکیب با یکدیگر استفاده نمود؛ به طورکلی تقویت و مقاوم سازی شالوده را می‌توان به کمک یکی از روشهای زیر انجام داد:
۱- تقویت فونداسیون موجود (بهسازی سازه‌ای)
۲- بهبود شرایط پی (بهسازی ژئوتکنیکی)
۳- کاهش بار وارد بر فونداسیون از طریق سبک کردن ساختمان یا افزایش عناصر مقاوم جانبی
مقاوم سازی پی شامل تقویت شالوده ضعیف و یا احداث شالوده جدید می‌باشد، ولی در بعضی از موارد لازمست شرایط خاک زیر (پی) را بهبود بخشید.
راهکارهای بهسازی پی  
با توجه به نوع ضعف موجود در پی، راهکارهای مختلفی برای مقاوم سازی شالوده  وجود دارد که عبارتند از:
الف- مقاوم سازی پی شامل:
– افزایش ابعاد پی
– افزودن شناژ به پی موجود
– مقاوم سازی شالوده با کابل‌های پیش‌تنیده
– افزایش مقاومت شمع‌های موجود
ب- بهسازی ژئوتکنیکی شامل:
– تزریق (اختلاط مکانیکی)
– ریزشمع
– احداث شمع
– تقویت شالوده از زیر‌
راهکارهای مقاوم سازی فونداسیون
I- افزایش ابعاد پی
با افزایش ابعاد پی می‌توان سطح تماس بر پی را افزایش داد و از تنشهای اعمالی بر پی کاست که این اقدام منجر به‌ افزایش ظرفیت باربری فونداسیون می‌شود. همچنین با افزایش ابعاد فونداسیون و به دنبال آن کاهش تنش موجود در پی، نشست‌های پی خاک نیز کاهش می‌یابد. در شکلهای ۱و۲ نمونه‌ای از این روش تقویت فونداسیون نشان داده شده است.
دو حالت افزایش ابعاد پی وجود دارد:
۱- افزایش ابعاد پی و ستون متصل به آن (شکل ۱)
۲- افزایش ابعاد پی به تنهایی (شکل ۲)
 
[تصویر: 1.jpg]شکل ۱-  افزایش ابعاد فونداسیون و ستون متصل به آن
در شرایط مقاوم سازی پی و ستون مطابق شکل ۱، برای افزایش مقاومت پی موجود باید ابعاد قسمت زیرین فونداسیون را افزایش داد. در این روش فشار خاک اضافه شده باید به صورت یکنواخت به شالوده اعمال گردد. کمربند محیطی شالوده باید بار قسمت های فوقانی سازه را به خاک زیر آن منتقل نماید. در این حالت باید به دنبال پیوستگی کامل بین روکش بتنی و بتن پی باشیم که این امر با تمیز و مضرس کردن سطح بتن قدیم و یا استفاده از اتصالات مکانیکی به صورت میخچه امکان‌پذیر است.
در حالتی که تنها ابعاد شالوده افزایش پیدا کرده و ستون مقاوم سازی نشده باشد، بار اعمالی به قسمتهای تقویت شده باید مستقیماً به پی موجود منتقل گردد. این امر با استفاده از پاشنه یکپارچه‌ای که در محیط و زیر پی  موجود قرار گرفته، محقق می‌گردد. در این راستا از آرماتورگذاری مناسبی باید در پاشنه مورد استفاده قرار گیرد (شکل۲).
 
[تصویر: 2.jpg]
شکل ۲- بهسازی فونداسیون بوسیله افزایش ابعاد هندسی
مراحل اجرای راهکار افزایش ابعاد فونداسیون به شرح زیر می‌باشد:
۱-     خالی کردن اطراف پی از تراز روی آن تا تراز زیر بتن مگر به اندازه عرضی بیشتر از عرض مورد نیاز مقاوم سازی
۲-     مضرس کردن سطح بتن در بالا و وجوه عمودی شالوده
۳-     ایجاد سوراخ‌های افقی در اطراف شالوده برای کاشت شاخک (میخچه). (در صورت لزوم)
۴-     اجرای بتن مگر اضافی در ناحیه افزایش ابعاد
۵-     تمیز و مضرس کردن سطوح تماس اجرای چسب پلیمری بر روی سطوح نمایان پی
۶-     اجرای آرماتورهای اضافی برای بتن مسلح جدید مطابق نقشه‌های اجرایی
۷-     اجرای بتن جدید
۸-     جدا کردن قالب ها و مراقبت از پی با پوشاندن سطح بتن با گونیهای خیس (هرگز نباید پی را مستقیماً با آب خیس نمود، زیرا منجر به شستن  لایه‌های زیر آن می‌شود)
۹-     مقاوم سازی ستون (در صورت لزوم)
۱۰- پرکردن مجدد پی ترجیحاً با خاک‌های درشت دانه در لایه‌های مختلفی که کاملاً متراکم شده باشند.
۱۱- کامل کردن کف و سنگ فرش روی پی
II- افزودن شناژ به پی
یکی از راهکارهای تقویت فونداسیون در برابر لغزش، به هم بستن پی ها و ایجاد مشارکت کلیه پی ها در تحمل بارهای جانبی می‌باشد. به همین منظور از شناژ برای بستن پی ها استفاده می‌گردد (شکل  ۳).
 
[تصویر: 3.jpg]شکل۳ – به هم بستن فونداسیون با شناژ جهت مقاوم سازی فونداسیون
III-    یکپارچه سازی فونداسیون
این نوع بهسازی معمولاً در مواردی مورد توجه قرار می‌گیرد که بادبند یا دیوار برشی جدید بین دو ستون احداث شود. در این‌ نوع مقاوم سازی فونداسیون علاوه بر افزایش ظرفیت برشی و خمشی فونداسیون، مقاومت جانبی برای تحمل نیروهای جانبی وارد بر شالوده نیز افـزایش‌ می‌یابد (شکل ۴)، شکل ۵ نیز نشان دهنده تصاویری از مراحل اجرایی یکپارچه کردن شالوده هاست.
[تصویر: 4.jpg]
شکل ۴- تقویت فونداسیون برای دهانه با دیوار برشی
[تصویر: %DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%...00x257.jpg]
شکل ۵- یکپارچه‌سازی فونداسیون برای مقاوم سازی فونداسیون
IV-    روش تقویت فونداسیون با کابلهای پیش‌تنیده  
یکی از ک، اعمال نیروی پیش تنیدگی به مقطع می‌باشد. معمولاً وقتی افزایش عمق شالوده از بالا به دلیل معماری ممکن نباشد، ظرفیت خمشی مثبت و منفی مقطع را می‌توان با عبورکابل های پیش‌تنیده، در حفره‌های تعبیه شده سراسری در طول شالوده یا در بتن جدید روی وجوه آن و پیش‌تنیده کردن آنها، افزایش داد.
نیروهای پیش‌تنیدگی فوق در دو امتداد عمودی و افقی به شالوده اعمال می‌شوند. نیروهای پیش تنیدگی قائم باعث افزایش ظرفیت برشی و نیروهای پیش‌تنیدگی افقی باعث افزایش ظرفیت برشی و خمشی به طور همزمان می‌شوند. پیش‌تنیدگی افقی بوسیله کابلها و مفتولهای متداول و پیش تنیدگی قائم با مقاوم سازی پی با FRP صورت می‌گیرد.(شکل۶).
[تصویر: 5.jpg]
شکل ۶- اعمال پیش‌تنیدگی افقی و تقویت فونداسیون با FRP جهت قائم برای بهسازی شالوده
V-  افزایش مقاومت شمع های موجود
در ساختمان های احداث شده برروی شمع، شمعها ممکن است نتوانند به صورت مناسبی در برابر بارهای جانبی مقاومت کنند؛ همچنین شمع‌ها ممکن است در محل اتصال به سر شمع دچار مشکل شده باشند.
نحوه افزایش مقاومت شمع به شرح زیر است:
۱-    کندن زمین تا سطحی که خرابی شمع مشهود باشد.
۲-    لایه‌برداری ازسطح شمع تا قسمتهای داخلی آن به شکلی که خرابی وخوردگی کاملاً ازسطح شمع برداشته شود.
کلاهکی همانند شکل ۷ در زیر آن باید اجرا شود تا از پیوستگی آرماتورهای اضافی با شمع موجود اطمینان حاصل شود.
۳-    اجرای آرماتورهای دور شمع و بتن ژاکت دور آن که بر اساس نتایج تحلیل سازه، طراحی شده باشد.
۴-    پرکردن مجدد شالوده با خاک دانه‌ای متراکم
۵-    اجرای کف
[تصویر: 6.jpg]
شکل ۷- افزایش مقاومت شمع های موجود
VI- مقاوم سازی فونداسیون بنایی
در مواردی که بنا به دلایلی دیوار بنایی با روش بتن پاشی تقویت شده باشد و شالوده نیز نیاز به تقویت داشته باشد مطابق شکل  ۹ می‌توان با همین روش میتوان به تقویت شالوده پرداخت.
[تصویر: 7.jpg]
شکل ۹- افزایش مقاومت شالوده با بتن مسلح
راهکارهای بهسازی فونداسیون (بهسازی خاک زیر فونداسیون)  
در روش تقویت ژئوتکنیکی سعی بر افزایش باربری زمین زیر پی به کمک بهبود شرایط خاک و یا انتقال نیرو یا اضافه نیروی پی به لایه‌های تحتانی، بدون افزایش ابعاد هندسی پی می‌باشد.
I- بهسازی خاک به روش تزریق
بهسازی خاک به روش تزریق  با مواد افزودنی از قبیل سیمان، آهک و… به روش تزریق است. هدف از بهسازی خاک به روش تزریق، دستیابی به پارامترهای ژئوتکنیکی اصلاح شده از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت برشی و یـا نفوذپذیری است. اختلاط خاک برای محدود کردن و یا ثابت نمودن مواد شیمیایی مضر در خاک نیز کاربرد دارد.   معمولاً سیمان بصورت دوغاب (ترکیب با آب) با خاک مخلوط می‌شود. هر چند امکان استفاده از سیمان بصورت خشک نیز مقدور است، برحسب نوع خاک حجم دوغاب بین ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم خاک انتخاب می‌شود.
افزودنی‌ها شامل مواد زیرمی‌شوند:
سیمان، خاکستر آتشفشانی، سرباره کوره، آهک، سایر مواد شیمیایی ساخت دوغاب طبق مراحل زیر انجام می‌شود:
– سیستم اختلاط مرکزی، با میکسرهای دور بالا برای اختلاط
– محل ذخیره موقت دوغاب همراه با همزن‌های دور پایین
– سیستم پمپاژ
خاک های غیرچسبنده معمولاً ساده‌تر از خاک های چسبنده مخلوط می‌شوند. به خاکهای نباتی مقادیر قابل ملاحظه‌ای از مـواد افزودنی باید اضافه نمود و قبل از شروع عملیات اجرایی لازم است از عملکرد سیستم اختلاط در آزمایشگاه اطمینان حاصل کرد.
با بهسازی خاک به روش تزریق  در محل می‌توان انواع متفاوت خاک ها را اصلاح نمود. روش بهسازی خاک زیر فونداسیون بسته به میزان انرژی اختلاط و نوع مواد افزودنی متفاوت است. در خاکهای نرم این روش در مقایسه با سایر روشهای اصلاح خاک از اقتصادی‌ترین شیوه‌های بهبود است. در بهسازی خاک زیر فونداسیون با اختلاط دوغاب با خاک، مصالحی ساخته می‌شود که با گذشت زمان سختر شده و مقاومت آن افزایش می‌یابد و می‌تواند بعنوان مصالح مهندسی با خصوصیات ژئوتکنیکی بهتر از خاک محل در طراحیها استفاده شود. شکل ۱۰
[تصویر: 8.jpg]
شکل ۱۰- بهسازی خاک زیر فونداسیون با استفاده از تزریق مواد افزودنی
 (Micro Pile) اجرای ریز شمع – II
ریزشمع ها، شمع هایی با قطر ۱۰۰تا ۲۰۰ میلیمتر هستند که می‌توانند به صورت عمودی یا مایل در اطراف و جسم شالوده ایجاد شوند. در صورتی که به علت محدودیت های فضایی در نزدیکی فونداسیون موجود نتوان از شمع برای افزایش ظرفیت باربری پی استفاده نمود می‌توان از ریز شمع ها به جای شمع استفاده کرد. با اجرای ریز شمعها بدلیل نفوذ دوغاب سیمان در خاک، خواص مکانیکی خاک بهبود یافته و ظرفیت باربری آن افزایش می‌یابد. همچنین ریزشمعها در عمقی بیشتر از عمق شالوده نفوذ کرده و بارها را به عمقی بیشترمنتقل می‌کنند.
روش اجرای ریزشمع مشتمل بر ۴ مرحله حفاری، لوله کوبی، تزریق و تسلیح به شرح زیر است (شکل ۱۱):
[تصویر: 9.jpg]
شکل ۱۱- مراحل اجرای ریز شمع
III- احداث شمع  
به منظور افزایش ظرفیت باربری ژئوتکنیکی و سازهای شمع های موجود، می‌توان با احداث شمع های جدید و اتصال آنها به سرشمع موجود، به ظرفیت فشاری، کششی و خمشی گروه شمع موجود اضافه نمود (شکل ۱۲).
[تصویر: 10.jpg]
شکل ۱۲- افزایش باربری ژئوتکنیکی با استفاده از  اجرای شمع
IV – انتقال بار شالوده به لایه‌های باربر تحتانی به کمک شمع (پی‌بندی کردن)
در صورتیکه شالوده موجود بر روی خاکی با ظرفیت کم احداث شده باشد، با استفاده از این روش تقویت فونداسیون می‌توان بارهای روسازه را به لایه‌های تحتانی خاک که دارای شرایط مناسب‌تری می‌باشند، منتقل نمود. شکل۱۳
[تصویر: 11.jpg]
شکل ۱۳- مراحلی از احداث شمع‌های جدید و اتصال آن جهت مقاوم سازی فونداسیون
 [تصویر: 12.jpg]
شکل ۱۴-نحوه قرارگیری شمع ها زیر پی نواری
شمع ها بهتر است به صورت جفت و با فاصله‌ای یکسانی از بر دیوار قرار گیرند (شکل ۱۴). اگر دیوار در مجاورت ملـک همسایه باشد، به ناچار کلاهک شمع ها از یک سمت ادامه می‌یابند. در این مورد شمع ها ممکن است تحت کشش قرار گیرند. در نتیجه باید برای کشش طراحی شوند.


منبع:مقاوم سازی ساختمان
پاسخ


 سپاس شده توسط admin
#2
دکوراسیون داخلی: طراحی دکوراسیون در واقع یک نوع هنر محسوب شده و در دنیای امروز و همچنین با روی آمدن طرح های مدرن به آن نیازمندیم.  دکوراسیون داخلی با زیباسازی محل زندگی، محل کار و فعالیت های روزانه ما آرامش را به ما انتقال داده و در نتیجه باعث افزایش بازدهی کار ما خواهد شد. طراحی دکوراسیون های داخلی یکی از مهمترین دغدغه های معماران و جامعه طراحان می باشد.
در مبحث دکوراسیون داخلی تنها چیدمان مهم نیست . به طور مثال لازم است که در ابتدا معماری فضا مورد بررسی قرار بگیرد  و در صورت نیاز به تغییر معمار مربوطه تغییرات را با دکوراسیون داخلی اعمال کند. مانند جابه جا کردن یک دیوار یا تقسیم کردن یک بخش و ... پس از آن رنگ محیط مورد بررسی قرار می گیرد. و طراح باید با توجه به علم رنگ شناسی از رنگی استفاده نماید که مرتبط با محیط مربوطه بوده و القا کننده حس آرامش باشد.
 
ضرورت طراحی دکوراسیون داخلی
اهمیت و ضرورت دکوراسیون داخلی چه در یک محیط کوچک و ساده مانند یک اتاق کوچک و یا دکوراسیون داخلی یک فضای خاص و پر اهمیت مانند طراحی دکوراسیون داخلی یک گالری هنری بسیار گسترده می باشد. تنوع طرح ها بسیار وسیع می باشد و طراحی دکوراسیون داخلی نقشی مهم در معماری را ایفا می کند. این در حالیست که بخش خارجی ساختمان در مقابل عناصر بیرونی قرار دارد و نمایشگر و معرف ساختمان می باشد. فضای داخلی محلی است برای زندگی، کار و تمامی فعالیت های مهم و روزانه ی ما در آن محیط.
فضای داخلی برای طراحی دکوراسیون می تواند از بقیه فضا ها مجزا باشد و به طور جداگانه طراحی دکوراسیون داخلی شود و یا می تواند مانند آشپزخانه های اپن به صورت باز و در معرض دید طراحی شود. ما بین ساختار و معماری یک اتاق و دکوراسیون داخلی فضا ی مذکور تفاوت وجود دارد. اغلب طراحی دکوراسیون داخلی در مرحله دوم انجام می پذیرد و در مرحله اول معماری فضاست که با طراحی فضا، مواد و مصالح به کار رفته و طراحی نور و دیگر ویزگی های آن تاثیر گزار خواهد بود.
 
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
ابتدا باید گفت در طراحی دکوراسیون منزل، مهمترین فضاهای اتاق پذیرایی یا همان  نشیمن می باشد که نیازمند توجه بسیاری می باشد.  که باید با دقت و توجه خاصی طراحی آن صورت بگیرد. مناسب بودن فضای اتاق پذیرایی بسیار مهم می باشد زیرا زیبا سازی و خوش ترکیب بودن آن برای مهمانان پیام مهمان نوازی و برای خود نماد آرامش است.
معمولا سالمندان و کودکان طالب راحتی و آسایش و غیر رسمی بودن فضا هستند بنا براین هنگام تهیه وسایل باید تمامی فاکتور ها رعایت شود در عین شیک بودن ان به راحتی ، وزن سبک و قابلیت حمل آن نیز توجه نمود. پس از آن اتاق های فعالیت و استراحت افراد در دکوراسیون داخلی دارای اهمیت می باشند.
 
تاثیر رنگ ها در دکوراسیون داخلی بر دو قسم است که به آن ها اشاره می کنیم :
1) اولین تاثیر روانی به وجود آمده از رنگها ی استفاده شده در دکوراسیون داخلی و محیط پیرامون مربوط به  به دریافت حسِ رنگی است که از طیف مرئی به وجود امده باشد. و به صورت "حس ذهنی" تعریف می شود. به طور مثال اگر چشم خود را ببندیم و روی پلک هایمان فشار کمی وارد کنیم متوجه می شویم که رنگ ها به صورت فام دار در می آیند این واقعی نبوده و یک اثر ذهنی از رنگ می باشد.
2) مربوط به اثرات ذهنی رن گاهی عینی فضا می باشد  و به احساس هایی مربوط می شود که رنگ های عینی استفاده شده در ان فضا در بیننده القا می کند. می توان گفت رابطه ی بین رنگ های عینی فضا با اثرات بر روی ذهن.
پاسخ


#3
تصاویر بار نشد
پاسخ


#4
مقاوم سازی دالها با FRP
مقاوم سازی و بهسازی کف و دالهای بتنی بخصوص سقف بتنی از طریق پوشش FRP (جهت رسیدن به ظرفیت و عملکرد مورد نظر)، باعث افزایش مقاومت خمشی، برشی و همچنین افزایش مقاومت در برابر خوردگی، ارتعاش، سایش (که سبب افزایش عمر دال می‌گردد) و ... می‌شود.
 
نوع المان سازه ای:
·         دالهای بتنی
·         سقف های کامپوزیت
·         سقفهای طاق ضربی
·         سقف های تیرچه بلوک
·         سقف های تیرچه کرومیت
 
هدف از مقاوم سازی با ورقه های FRP:
·         افزایش مقاومت خمشی دالهای یک طرفه
·         افزایش مقاومت خمشی دالهای دو طرفه
·         تقویت و افزایش مقاومت برشی
·         افزایش سختی
·         کنترل گسترش ترک
·         افزایش دوام و عمر
·         افزایش شکل پذیری
·         ترمیم و تقویت ناشی از خوردگی
·         افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 
 
 
 
مقاوم سازی با الیاف FRP پدستال ها و فونداسیونها
در مراکز صنعتی پدستالها برای باربری ادوات مانند سیستم پمپاژ و تکیه گاههای ستون فولادی مورد استفاده قرار میگیرند. ارتعاشات ناشی از سیستم ها در اثر انتقال به پدستالهای بتونی، باعث ترک خوردن و ورقه ورقه شدن بتن می‌گردد. سیستم مقاوم سازی با الیاف FRP ترکها را محدود کرده و پدستال را از خوردگی آتی محافظت می‌کند.
 
هدف از مقاوم سازی:
·         افزایش مقاومت برشی
·         افزایش عمر و دوام
·         کنترل ترک
·         افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 
 
 
مقاوم سازی ستونها با تکنولوژی FRP
برای مقاوم سازی ، تقویت و افزایش مقاومت ستونهای بتنی و فولادی در برابر زلزله، سایش، خوردگی، حرارت، آتش سوزی و یا باز گرداندن ستون به عملکرد دلخواه می‌توان از FRP Wrapها استفاده کرد. بدین ترتیب ضمن افزایش مقاومت خمشی و برشی ستون، مقاومت در برابر مواد شیمیایی نیز افزایش یافته و عمر سازه و شکل پذیری آن از طریق محصور شدگی با FRPافزایش می‌یابد.
 
نوع المان سازه ای:
·         ستونهای بتنی
·         لوله های بتنی
·         ستونهای فولادی
·         لوله های فولادی
 
هدف از مقاوم سازی با FRP:
·         افزایش مقاومت خمشی
·         افزایش مقاومت برشی
·         افزایش مقاومت فشاری
·         کنترل گسترش ترک
·         افزایش دوام و عمر
·         افزایش شکل پذیری
·         ترمیم ناشی خوردگی
·         افزایش مقاومت در برابر خوردگی 
 
 
 
نصب و اجرای مصالح FRP
الیاف و مصالح مختلف FRP می‌توانند نوسط روشهای دستی، روش دور پیچی با دستگاه مکانیزه (ماشینی)، دستگاه آغشته ساز الیاف،  عمل آوری سریع در محل اجرا و یا از طریق روش انتقال تزریق رزين (Resin Transfer Molding) بدون نیاز به حفاری (Trench less) بر روی المانهای مورد نظر نصب گردد. مراحل گام به گام اجرای الیاف FRP برای تقویت و مقاوم سازی به شرح زیر است:
 
1. آماده سازی سازه مقاوم سازی: قبل از انجام هرگونه تقویت با ورقه های FRP بایستی درصورت نیاز بتن تخریب شده را جدا کرده و در صورت رسیدن به آرماتور خورده شده اقدامات مربوط به ترمیم آنها یا تعویض آنها را انجام دهیم و سپس با مصالح یکنواخت سطح آنها را بپوشانیم.
2. آماده سازی سطح: پس از تعمیر سازه آسیب دیده، سطح آن کاملا صاف شده و نامنظمی ها و زوایای تند و تیز گوشه ها به وسیله ماسه پاشی Send Blast، ماله، فشار آب Water Jet یا ساب کاملا گرد می شود.
3. به کار بردن آستری یا پرایمر FRP: برای افزایش چسبندگی و جلوگیری از جدایش ورقه FRP  از لایه چسب یا رزین اپوکسی بین بتن و ورقه، با غلتک یک لایه اپوکسی FRP با لزجت کم به طور موضعی روی سطح موردنظر به عنوان پرایمر می‌مالند.
4. بتونه کردن سطح مقاوم سازی: یک لایه چسب FRP با ویسکوزیته بالا برای پرکردن خلل و فرج و فرورفتگیها در محلهای مورد نیاز به کار برده می شود. چسبندگی مناسب الیاف یا لمینتFRP با اجرای مستقیم مصالح ترمیم بر روی لایه زیرین که به درستی آماده شده است حاصل می‌شود.
5. بریدن شیت FRP: بر روی یک سطح تمیز و آماده که عاری از هر گونه آلودگی، چسب و ناصافی است ورقه FRP مطابق مشخصات و جزئیات ارائه شده بریده می شود.
6. اشباع کردن الیاف FRP: در پروژه های بزرگ مقاوم سازی ورقه ها با دستگاههای گرداننده خاص در کارخانه اشباع می شوند و لایه اپوکسی یا ماتریس رزین به آن اضافه می شود و فقط کافی است در محل مورد نظر چسبانده شود ولی در کارهای کوچکتر در محل کارگاه رزین FRP روی سطح موردنظر مالیده شده سپس ورقه FRP خشک و بدون چسب بر روی سطح بتن چسبانده می شود.
7. کاربرد  مصالح FRP: الیاف را با دقت روی سطح هموار و بدون هیچ گونه آلودگی، حباب هوای محبوس به صورت کاملا صاف و مستقیم دقیق می چسبانند.
8. نظارت بر کنترل کیفیت FRP: در زمان عمل آوری 2 تا 6 ساعت بسته به شرایط حاکم، سطح مقاوم سازی شده با FRP چک و کنترل می شوند تا هیچ گونه حباب هوا بین لایه FRP و بتن حبس نشده باشد و خم شدگی یا بیرون زدگی (Sagging) وجود نداشته باشد و ناظرهای تربیت شده ای برای کنترل کیفیت FRP استفاده می شود.
9. اطمینان از کیفیت اجرای مقاوم سازی با FRP: گزارش های کنترل کیفیت تهیه شده و به خوبی نگهداری می شوند تا اطمینان از اجرای موفقیت آمیز ترمیم ، تقویت و تعمیر با FRPحاصل شود.
10. لایه رویه FRP: پس از عمل آوری و نظارت بر کیفیت اجرای مقاوم سازی، ورقه های FRP به منظور حفاظت، نگهداری و حفظ زیبایی و معماری با یک لایه بتن رویین یا ماده ای دیگر پوشانده می شوند.ساخت ویلا
پاسخ


#5
در هنگام مقاوم سازی پی ها، با مشکلات زیر روبرو هستیم:
لزوم تخلیه کلیه و یا قسمتی از فضاهای طبقه همکف یا زیرزمین جهت مقاوم سازی پی
تخریب دال کف زمین در داخل ساختمان و سنگ فرش بیرون از آن
فضای بسیار محدود در طول عملیات مقاوم سازی به علت وجود پایه‌ها و تکیه‌گاههای موقتی جهت مقاوم سازی پی
ارتفاع محدود برای تجهیز ساختمان
صدا و لرزش‌ های ساختمان
...
درمان جوش صورت
پاسخ
پرش به انجمن:


پشنهاد های مدیر
آخرین های سایت
  تبلیغات در انجمن سازه برتر