بالا

انجمن تخصصی سازه برتر


انجمن سازه برتر

سایت تخصصی مهندسی عمران و معماری

تبلیغات در انجمن سازه برتر
گزارش اعتبار‌های Ali_Ghafoori
خلاصه
Ali_Ghafoori
(مدیر کل انجمن)

کل اعتبار‌ها: 31

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 18
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 18 0 0
نظرات
ahankhah ( 2 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 09-07-2015، 07:59 AM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: دانلود کتاب کامل آموزش اتوکد به زبان فارسی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ahadmohammadi ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-03-2015، 01:19 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: دانلود مقاله مسیر پیاده گردشگری داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-31-2015، 12:51 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: چالش های مبلمان شهری در شهر اردبیل داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-31-2015، 12:51 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: ارتقای فرهنگی شهرها با رویکرد جذب توریسم (نمونه موردی شهر مشهد) داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-31-2015، 12:51 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: نظم در معماری (مقایسه نقش نظم در عصر مدرن و پست مدرن) داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-31-2015، 12:51 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: بازتعریف فضاهای بیمارستاى قلب با رویکرد هنردرمانی داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-31-2015، 12:50 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: واکاوی تاثیر موسیقی با هویت ایرانی بر باغ ایرانی با رویکرد شفابخشی (آهنگ سبز) داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-31-2015، 12:50 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: بررسی تطبیقی هویت معماری ایرانی و موسیقی ایرانی (پیوند آهنگ و رنگ) داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-31-2015، 12:50 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: برنامه ریزی توسعه محله ای با تاکید بر سرمایه اجتماعی داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-18-2015، 10:47 AM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: دانلود مجموعه مجلات معماری داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-13-2015، 02:23 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-13-2015، 01:12 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های فلسفی آن داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-13-2015، 01:11 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: آفرینش اثر معماری،بنیان ها و سویه ها داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-29-2014، 12:56 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: ظرفیت سازی در شهرهای متوسط و توسعه فضایی منطقه ای داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-29-2014، 12:26 PM
اعتبار برای ارسال Ali_Ghafoori تاریخ اهدا: ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری داده شده است

مثبت (+1): پر تلاش و پر انرژی هستی ! موفق باشی
پشنهاد های مدیر
آخرین های سایت
    تبلیغات در انجمن سازه برتر